ÅRBOK FOR VARDØHUS MUSEUM FOR 1959. 2. oppl. november 1986. Utg. av Vardøhus museumsforening.

Viser det ene resultatet