DEN HELLIG ÅNDS KIRKE I RISØR 1647-1947.

Viser det ene resultatet