FEDRANE KYRKJE I ROGALAND 1952. Årbok for Stavanger bispedømme.

Viser det ene resultatet