FRA BONDEBYGD TIL INDUSTRISAMFUNN. Festskrift til Voie kirkes innvielse i juni 1990. Red.: Jens Damsgaard og Normann Liene. Utg. av Voie menighetsråd.

Viser det ene resultatet