LEVENDE ANEKDOTER. Samlet av Jon Dørsjø. Ill. av Hammarlund.

Viser det ene resultatet