TRONDHIEMS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER FOR 1767. 1 ste Aargang. Utg. av Adresseavisen.

Viser det ene resultatet