SKATTKISTA. Konversasjonsleksikon for skole og hjem. Red.: Hjalmar Helgesen og Nic. Stang. B.1-4.

Viser det ene resultatet