KIRKENESFERDA 1942. Hovedredaktør: Sverre S. Amundsen.

150

På lager

På lager