GAMLE AKER KIRKE. Festskrift ved kirkens 900-års jubileum. Red. av Sverre Skjelsbæk.

90

På lager

På lager