LEVENDE ANEKDOTER. Samlet av Jon Dørsjø. Ill. av Hammarlund.

100

På lager

På lager