NORSK ÅRSREVY 1935. Tekst Chr. A. R. Christensen. Billedred.: Kari Berggrav.

90

På lager

På lager