Festskrift til Trygve Bratteli på 70-årsdagen. Red. Herbjørn Sørebø.

Festskrift til Trygve Bratteli på 70-årsdagen. Red. Herbjørn Sørebø.

(BRATTELI) FRED OG TRYGGHET, BRØD OG FRIHET.

70

På lager

På lager