Gro – Norges første kvinnelige statsminister.

Gro – Norges første kvinnelige statsminister.

(BRUNDTLAND) JOHANSSEN, Kjell Chr. og Per Brunvand:

75

På lager

På lager