Haakon 7. Utgitt til 75-årsdagen 3. august 1947 av Den norske regjering.

Haakon 7. Utgitt til 75-årsdagen 3. august 1947 av Den norske regjering.

(HAAKON 7.) SEIP, Didrik Arup (hovedred.):

150

På lager

På lager