Makt og mannefall. Historien om Gro Harlem Brundtland.

Makt og mannefall. Historien om Gro Harlem Brundtland.

(BRUNDTLAND) HANSSON, Steinar og Ingolf Håkon Teigene:

100

På lager

På lager