(BRATTELI, TRYGVE) HANSEN, Guttorm og Paul Engstad:

Viser det ene resultatet