Trygve Bratteli – en søyle av vilje.

Trygve Bratteli – en søyle av vilje.

(BRATTELI, TRYGVE) HANSEN, Guttorm og Paul Engstad:

60

På lager

På lager